Grospiron Senior par Grospiron Junior:)

Commentaires

1. Le lundi 19 mai 2008, 10:17 par Juanito

Mon ami Bukowski … hihi

2. Le lundi 19 mai 2008, 12:11 par sosou

hihihi

3. Le lundi 19 mai 2008, 12:21 par Déserts

Argh...

4. Le lundi 19 mai 2008, 17:47 par syph

grospiron poilu !